จุดชมวิวสะพานสารสิน

จุดชมวิวสะพานสารสิน
เป็นประตูสู่จังหวัดภูเก็ต เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกพร้อมความสวยงามของท้องทะเลได้อีกด้วย สะพานสารสินเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต เป็นสะพานแรกที่มีการสร้างเพื่อข้ามจากจังหวัดพังงาไปภูเก็ต เชื่อมต่อระหว่างบ้านท่าฉัตรไชยและบ้านท่านุ่นของจังหวัดพังงา มีความยาวทั้งหมด 660 เมตร เปิดใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2510

จุดเด่น :

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.

ที่ตั้ง

ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ : -

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ตท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต
ย้อนกลับ