สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา โครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการไม้ดอกเมืองแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดยะลาและศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาโครงการนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ เบญจมาศ เยอบีร่า หน้าวัว และไฮเดรนเยีย เป็นต้น เพื่อเป็นต้นแบบให้ชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่นำไปประยุกต์ใช้ และสร้างเสริมอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน
นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ ยังกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชื่นชมดอกไม้เมืองหนาว ที่เบ่งบานชูช่อกันอย่างสวยงาม มีบริการห้องพักภายในโครงการ แวะชิมอาหารปักษ์ใต้ ที่ร้านอาหารภายในโครงการฯ ที่เสิร์ฟเมนูเด็ดอย่างไก่เบตง และอื่นๆอีกมากมาย
- มีบริการห้องพักภายในโครงการ
- แวะชิมอาหารปักษ์ใต้ ที่ร้านอาหารภายในโครงการฯ ที่เสิร์ฟเมนูเด็ดอย่างไก่เบตง และอื่นๆ อีกมากมาย

จุดเด่น : นอกเหนือจากจะเป็นแหล่งชมสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใสสวยงามแล้ว ดอกไม้ที่ปลูกยังส่งออกขายต่างประเทศสร้างรายได้อย่างดีให้เกษตรกร

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 07.30 - 17.00 น.

ที่ตั้ง

ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง‎ จ.ยะลา

โทรศัพท์ : 073 522411

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ห่างจากตัวเมืองเบตงประมาณ 19 กิโลเมตร ทางเดียวกันกับอุโมงค์ปิยะมิตร และบ่อน้ำร้อนท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ยะลา
ย้อนกลับ