คลองร้อยสาย

ล่องเรือชมหิ่งห้อยท่ามกลางป่าชายเลนบริสุทธิ์ ชมบ้านโบราณเก่าแก่ที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี สนุกกับวิถีประมงพื้นบ้าน และอีกสารพัดกิจกรรมที่จะทำให้คุณรับรู้ถึงความสุขที่เรียบง่ายของคลองร้อยสาย ชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในความธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา ที่นี่ยังคงใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการสัญจรไปมา นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชมการสาธิตการทำหัตถกรรมกะลามะพร้าว ผักตบชวา เขียนผ้าบาติก นมัสการหลวงพ่อข้าวสุก ณ วัดบางใบไม้ ส่วนใครที่อยากใช้ชีวิตใกล้ชิดกับที่นี่ โฮมสเตย์นับเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียว

จุดเด่น : สนุกกับวิถีประมงพื้นบ้าน และอีกสารพัดกิจกรรมที่จะทำให้คุณรับรู้ถึงความสุขที่เรียบง่ายของคลองร้อยสาย

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 21.00

ที่ตั้ง

บริเวณบางน้ำตาปี ต.บางชนะ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ : 077 28 8817-9

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ติดต่อเช่าเรือ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนหน้าเมือง นั่งได้ 6 คน ราคาคนละ 50 บาท เหมาลำ 300 บาทท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี
ย้อนกลับ