วัดประเดิม

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทำเลที่นักโบราณคดีท้องถิ่นเชื่อว่า เคยเป็นสถานที่ตั้งของเมืองชุมพรเก่า เนื่องจากมีการค้นพบแท่งศิลา ซึ่งมีความเข้าใจในเบื้องแรกว่าเป็นเสาหลักเมือง ครั้นต่อมาได้มีการพบว่าศิลาแท่งนี้คือพระพุทธรูปหินทรายที่ผุกร่อน ที่ชาวบ้านเรียกว่าพระข่อย นอกจากนี้องค์พระธาตุเจดีย์ยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะอยู่ในสมัยศรีวิชัย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ทั้งนี้ได้มีการค้นพบวัตถุโบราณภายในวัดหลายชิ้น หากมีสภาพผุพังตามกาลเวลา และทางวัดได้เก็บรักษาเอาไว้บางส่วน อาทิเช่น ใบเสมา เศียรพระพุทธรูปหินทรายศิลปะศรีวิชัยเกือบ 20 เศียรอันเป็นศิลปะสมัยอยุธยา มีการขุดพบฐานรากเจดีย์และแนวกำแพงวัดโบราณจำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงการเป็นที่ตั้งของชุมชนสมัยโบราณอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันภายในวัดยังมีโบราณสถานเก่าแก่ ที่น่าชมอีกแห่งหนึ่ง นั่นคือ อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมที่มีลวดลายตกแต่งหน้าจั่วตามสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ของชุมพรนั่นเอง

จุดเด่น : เคยเป็นสถานที่ตั้งของเมืองชุมพรเก่า

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 16.30

ที่ตั้ง

หมู่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

โทรศัพท์ : +66 7757 4271, +66 7750 2775-6, +66 7750 1831

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลตากแดด จากสี่แยกปฐมพร ประมาณ 6 กิโลเมตร ลอดใต้สะพานข้ามรถไฟ เข้าซอยเมืองชุมพร 15 (ซอยวัดประเดิม) ประมาณ 2 กิโลเมตร วัดอยู่ทางซ้ายมือท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ