บ้านหนังตะลุงสุชาติ

บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
หนังตะลุงคือหัวใจแห่งวัฒนธรรมชาวใต้ฉันใด พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงก็เปรียบดังกล่องดวงใจของชาวใต้ฉันนั้น และที่นี่คือพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของไทยที่เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของประเทศ

ภายในจัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณในภาคใต้อายุมากกว่า 100 ปี รวมถึงรูปหนังตะลุงในภูมิภาคต่าง ๆ และรูปหนังตะลุงนานาชาติ ที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยนายหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน) พ.ศ.2549 เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงมีชีวิต นอกจากนี้มีห้องจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านภาคใต้ มีเวทีสาธิตเชิดหนังตะลุงอย่างครบวงจร การสาธิตการแกะตัวหนังตะลุง และสินค้าที่ระลึกตัวหนังตะลุง ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและโบราณสถาน ปี พ.ศ.2539 และรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ปี พ.ศ.2553

จุดเด่น : พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของไทยที่เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของประเทศ

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ : 08.30 - 17.00

ที่ตั้ง

เลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.เมืองนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : +66 7534 6394

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
เดินทางโดยรถยนต์ผ่านสนามเมือง มุ่งหน้าไปวัดพระธาตุวรมหาวิหาร ผ่านศากลางจังหวัด หอนาฺฬิกา สังเกตไฟกระพริบ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยพานยม จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนศรีธรรมโศก เข้าสู่ซอยศรีธรรมโศก 3 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านฯอยู่ด้านขวามือ หรือใช้บริการรถสองแถวสายหัวถนน-สนามกีฬา แล้วลงหน้าซอยพานยมเดินทางต่อไปประมาณ 5 นาทีท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
ย้อนกลับ